مراحل رنگ آمیزی خودرو

راهنمای آموزش رنگ بدنه خودرو

این بخش از عملیات جهت کاهش رسوبات و آثار جوشکاری و احیاناً زنگ زدگی سطح فلز و همچنین افزایش چسبندگی لایه های بعدی رنگ به سطح فلز می باشد.آماده سازی و فسفاته کردن امکان زنگ زدگی و خوردگی آتی فلز را کاهش می دهد.برای آماده سازی بدنه خودرو قبل از طی مراحل رنگ آمیزی باید مراحل زیر صورت گیرد:
زنگبری
چربی گیری قلیایی
فسفاته کاری

مراحل فوق می تواند به شیوه پاشش با ترکیب پاشش، غوطه وری انجام پذیرد ولی دو روش آخر جواب بهتری داده است.
سپس مراحل زیر را باید اجرا نمود:
آستر کاری
سيلر كاری
قیرپاشی
آماده سازی و پدگذاری
پاشش آستر
آماده سازی برای رنگ خودرو
پاشش نهایی رنگ خودرو
پولیش کاری و تعمیرات

فوریه 26, 2019
کابین رنگ خودرو اتاق رنگ ماشین ,عملیات رنگ کاری بدنه خودرو

عملیات رنگ کاری بدنه خودرو

چگونگی رنگ کاری بدنه خودرو   مراحل عملیات رنگ آمیزی خودرو در کارخانه را می توان به چند بخش تقسیم نمود. مراحل مورد نظر در کارخانجات خودرو سازی ممکن است با کیفیت متفاوتی انجام گیرد. ولی اصول اولیه آنها تقریباً مشترک است. در این مقاله به شرح مختصری در آن […]