طراحی و ساخت کوره های کانوایری تیپ w

فروش و نصب کوره کانوایر تیپ w

کوره تیپ دبلیو یا w-type را به این دلیل نام  گذاری کرده اند که ورودی خروجی قطعات در این تیب کوره ها به صورت ( دبلیو w) بوده و در موارد خاص استفاده می شود.انتقال حرارت در این تیپ از کوره ها از طریق گردش هوای گرم غیر مستقیم توسط کانال در کف کوره انجام می گیرد.