طراحی و ساخت دستگاه سایکلون بازیافت رنگ پودری

فروش دستگاه سایکلون رنگ پودری و تجهیزات خط رنگ

یکی از امتیازات مهم رنگ های پودری، قابلیت جمع آوری رنگ و استـفاده مجدد از آن است. بدین منظور در کنار کابین های پاشش رنگ، سیستمی طراحی شده که با مکش هوای درون کابین ها، باعث بازیافت پودر رنگ معلق می شود.
هوای مکش شده از کابین ها فیلتر شده و پودر رنگ معلق ، از هوای جاری جدا می شود. پودر رنگ بازیافت شده در محفظه زیر سایکلون ذخیره شده و مجدداً به خط اعمال رنگ باز میگردد.

این سیستم به جهت سادگی در طرح و نیاز کمتر به تعمیر و نگهداری در دراز مدت و همچنین قیمت مناسب تر نسبت به سایر انواع ، از پرفروش ترین سیستم های بازیافت به شمار میرود.