مراحل عملیات سیستم شتسشوی اسپری

پیش از هر گونه عملیات اعمال رنگ به سطوح و قطعات فلزی مختلف، قطعات باید قطعات به طور کامل شسته شوند. سطح رنگ اعمال شده زمانی بهتر و باکیفیت خواهد بود که سطوح عاری از هر گونه چربی، آلودگی یا زنگزدگی باشند.

برای این کار از تجهیزات سیستم های شستشو به روش اسپری استفاده می شود. به این صورت که پیش از آنکه قطعات به درون کوره رنگ قرار گیرند، ابتدا باید عملیات شستشو توسط تجهیزات و سیستم های شستشوی اسپری بر روی سطوح اعمال شود. این عملیات برای ایجاد رنگ بهتر در کوره عملی ضروری است و مراحلی با تنوع زیاد دارد.

سیستم شستشو با حلال ها

یکی از مراحل کار شستشوی قطعات به روش اسپری، مرحله شستشو با حلال ها می باشد. این روش یک راه کار عالی برای از بین بردن هر گونه آلودگی روی سطوح و قطعات است. چربی زدایی با محلول های خنثی و قلیایی از مراحل این روش می باشد.
از بین بردن و رفع آلودگی ها با استفاده از حلال هایی مثل نفت و بنزین، توصیه نمی گردد. زیرا نتیجه کار بسیار بی کیفیت و از نظر زمانی، بسیار زمان بر است.

بهترین راه حل، برای از بین بردن چربی از روی سطوح فلزی و قطعات، استفاده از محلول های قلیایی گرم می باشد. مواد قلیایی را ابتدا به دمای مناسب و مورد نظر رسانده و سپس بر روی قطعه اسپری می کنند.

مواد چربی با استفاده از محلول های قلیایی حل شده و با خارج کردن آ« قطعه از محل، قطعه به سهولت با آب شسته می شود. مواد قلیایی مورد استفاده در تعیین میزان حذف چربی ها از سطوح تاثیر زیادی دارند.

رفع زنگ زدگی از روی قطعات

در سیستم شستشوی اسپری مرحله ای وجود دارد به نام زنگزدگی که زنگ را از روی قطعات فلزی حذف می نماید. از روش های زنگ زدایی در این روش می توان از ابزارهایی مانند سیم، سمباده و تحت فشار قراردادن در معرض آب و هوا استفاده نمود.

هر یک از این ابزارها در موارد مخصوصی مورد استفاده قرار می گیرند. ذکر این نکته ضروری است که در روش زنگ زدایی، رفع زنگ زدگی از روی سطوح با استفاده از شن سبب ایجاد سطوحی ناهموار و صاف بر روی قطعه شده و عملیات جذب رنگ را آسان تر خواهد نمود.

عملیات فسفاته کاری

در این مرحله سعی می شود تا جذب رنگ سریعتر و بهتر انجام شود. به همین منظور بعد از مراحل طی شده که در بالا ذکر شد، با استفاده از نمک های محلول سطوح قطعه برای رنگرزی آماده می گردد.

تامین کننده و تولید کننده تجهیزات سیستم شستشوی اسپری برای قطعات

گروه صنعتی تکنو تجهیز تولید کننده کلیه تجهیزات سیستم های قطعات و سطوح فلزی به روش اسپری در خط رنگ می باشد.