فروش کوره رنگ باکسی

قیمت کوره های رنگ باکسی یا کمدی

کوره های پخت رنگ باکسی در سایز های مختلف به صورت یک طرف درب، دو طرف درب، مبدل سقفی، مبدل انتها و مبدل بغل ساخته می شود. در این سیستم جهت حمل قطعات از کالسکه استفاده می شود.

کوره رنگ باکسی در دو مدل کوره ی باکسی یک طرف درب و دو طرف درب تولید می شود.