کانوایر هوایی و قیمت آن

نمایندگی فروش انواع کانوایر هوایی

کانوایر هوایی نقاله ای است كه از یك سیستم تك ریلی هوایی تشكیل شده و شامل یكسری قرقره و یك رشته زنجیر می باشد. این کانوایرها به این صورت کار می کند که بار از قرقره آویخته شده و با حركت زنجیر حمل می شود.

مزیت کانوایر هوایی

کانوایرهای هوایی امکان استفاده از فضای بالای سالن تولید صنایع مختلف را برای حمل و انتقال مواد و محصولات مختلف فراهم می کنند. کانوایر های هوایی به دلیل استفاده از مکانیزم های گوناگون امکان انتقال محصولا و قطعات مختلف در صنایع گوناگون را فراهم می کنند.

از کانوایرهای هوایی در سالن های حمل بدنه و شاسی خودرو و نیز صنایع خودرو سازی استفاده گسترده ایی می شود. تکنو تجهیز امکان تامین و تعمیر کانوایر های هوایی با قابلیت انتقال و حمل محصولات مختلف با وزن ها و سرعت های مختلف را فراهم می آورد.